ELSA


Kurumsal Sistem Entegrasyonu

Son derece gelişmiş bir iletişim ve veri ağı sunan bilgi toplumunun doğası, kurumsal firmaların hem iş modellerini hem de sistem yönetimlerini önemli ölçüde etkiledi. İş süreçlerini çağı yakalama ihtiyacının bir sonucu olarak dijital ortamda veri ve yazılım desteğiyle yönetmek isteyen şirketler, paydaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek istiyor. Söz konusu iletişimi kuvvetlendirmenin temel yolu ise kurumsal yapıda bütünlük sağlayıp eş zamanlı çalışma ilkesini benimsemekten geçiyor.

Bu noktada tüm iş modelini kapsayan ve dijital dönüşümün tüm gerekliliklerini bünyesinde barındıran bir sistem entegrasyonunun büyük önem taşıdığını belirtmekte yarar var. Biz Elsa Bilişim olarak sunduğumuz Kurumsal Sistem Entegrasyonu ile şirketinizi ilgilendiren iş ve işlemlerin tamamına sorunsuz şekilde hâkim olmanızı sağlıyoruz.


Kurumsal Sistem Entegrasyonu Nedir?

Kurumsal Sistem Entegrasyonu, en yalın hâliyle, bir şirkette yer alan çeşitli departman, araştırma merkezi, uygulama ve veri kaynakları arasında iletişim bütünlüğü meydana getiren bir yapı şeklinde tanımlanabilir. İlgili çözümümüz sayesinde yalnızca paydaşlar arasındaki iletişimi sürdürülebilir kılmakla kalmıyor, veri kullanımına dair tüm unsurları iş modelinizle bütünleşik hâle getiriyoruz.

Müşterilerimizin iş çözümlerini her an çevrim içi yardım imkânı oluşturacak şekilde destekliyoruz. Sunduğumuz Kurumsal Sistem Entegrasyonu hizmeti aracılığıyla iletişim süreçleri, veri paylaşımı, veri işlenmesi ve denetim mekanizmalarının işlevselliği açısından oldukça gelişmiş bir deneyimi sizinle paylaşıyoruz.

Dijital dönüşümün getirdiği yenilikleri sistem entegrasyonumuzun merkezine yerleştiriyoruz. Böylece müşterilerimizin iç ve dış operasyonlarının verimliliğini hatırı sayılır seviyede artırıyoruz.


Kurumsal Sistem Entegrasyonu Kapsamındaki Beş Gelişmiş Hizmet

Yazılım ve veri odaklı Kurumsal Sistem Entegrasyonu operasyonumuzla müşterilerimize beş gelişmiş hizmet ulaştırıyoruz.

Şirketin mevcut iş modelini geliştirmeye yönelik teknoloji danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Bulut Bilişim gibi çevrim içi çözümlerden yararlanarak donanım ve yazılım projelerinin yönetimini uçtan uca gerçekleştiriyoruz.
Kurumsal Sistem Entegrasyonu yardımıyla periyodik takip, denetim ve raporlama olanağı ortaya koyuyoruz.
Kurulum, bağımsız destek ve danışmanlık başlıklarında profesyonel veri ve yazılım uygulamalarını sizinle paylaşarak şirket içi iletişim bütünlüğünü artırıyoruz.

Sistem entegrasyonu alanında sahip olduğumuz 15 yıllık deneyimle gereksinim duyduğunuz kurumsal desteği, bize her an ulaşabileceğiniz biçimde sizinle paylaşıyoruz.

Teknoloji çözüm firması kimliğimizle iş dünyasının çehresini değiştiren dijital dönüşümün tüm avantajlarını müşterilerimize aktarıyoruz. İçinde yaşadığımız yüzyılın doğasına uyum sağlayarak şirketlerin bilgi sistem altyapısını yenilikçi yaklaşımlarla birkaç adım öteye taşıyoruz.

Elsa Bilişim olarak bizler, tutarlı ve planlı bir Kurumsal Sistem Entegrasyonu ile müşteri mutluluğu ilkesini benimsediğimizi bir kez daha kanıtlıyoruz. Verimlilikten ödün vermiyor ve daima gelişime açık çözümler üretiyoruz.