ELSA


Blokzincir Teknolojisi Neden Önemli?

Veri paylaşımının çok önemli hâle geldiği günümüzde şirket içi ve dışı farklı entegrasyon çözümleri kullanmak bir hayli önemli. Merkezi bir mimari yapıda barındırılan söz konusu çözümler zaman zaman karmaşık ve yüksek maliyetli tablolarla karşılaşılmasına neden olabilir. Ayrıca sistemlere dışarıdan gelebilecek müdahaleler de yapının sürdürülebilirliği açısından önemli sorunlar ortaya çıkarabilir.

Hatasız işlem yapma ve hızlı olma zorunluğu doğuran veri paylaşım sürecini işlevsel, güvenilir ve hızlı kılmanın yolu ise Blokzincir (Blok zincir) sistemi kullanmaktan geçiyor. Merkezi çözümlerin karşılaştığı güvenilirlik, yüksek maliyet, doğrulama ve tek hata noktası sorunlarının önüne geçen ilgili sistemi Elsa Bilişim olarak iş modelinize sorunsuz şekilde entegre ediyor ve verimliliğinizi önemli ölçüde artırıyoruz.


Blokzincir Nedir?

Blokzincir, temel anlamıyla herhangi bir merkezi otoriteye gereksinim duymaksızın, verilerin dağıtık bir ağ üzerinde muhafaza edildiği kayıt teknolojisi olarak tanımlanabilir. Geleneksel veritabanlarının aksine, verilerin art arda işlendiği bir kayıt defteri biçiminde çalışan Blokzincir yapısında tüm bloklar özel şifrelerle birbirlerine bağlanıyor. Blok zincirindeki her blok, kendinden önceki bloklara şifreyle bağlı olduğu için herhangi bir bloğa dışarıdan yapılacak müdahale tüm sisteme yansıyor, bu da verilerin değiştirilme ihtimalini ortadan kaldırıyor.


Dağıtık Sistem Neler Sunuyor?

Birbirleriyle iletişim kurabilen farklı bilgisayarlarda aynı veri kaydının saklandığı ve işlendiği sistemlere dağıtık sistem adı veriliyor. Blokzincir de dağıtık sistem üzerinde yapılandırılıyor. Dağıtık ağdaki tüm donanımlar tek bilgisayar gibi hareket ederek iş modelinizi veri manipülasyonuna karşı korumayı başarıyor. Dağıtık sistemde veriler herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için süreç tüm paydaşların katılımıyla daha verimli hâle geliyor.


Blokzincir Yapısının Avantajları

Blokzincir sisteminde herhangi bir veri ya da blok üzerindeki herhangi bir işleme müdahale edilme şansı yok. Kayıtlar değiştirilemiyor ve manipüle edilemiyor. Hatalı işlem yapılması durumunda ise mevcut işlem aracılığıyla değil, yeni bir işlem girdisi oluşturularak hata düzeltilebiliyor. Böylece tüm kullanıcılar iki işlemi de sistemde görüntüleyebiliyor. Bir başka deyişle Blokzincir iş modelinizin şeffaflığını hatırı sayılır seviyede yukarı çekiyor.

Blok zincir üst düzey güvenlik sunan özellikleriyle güvenilir bir aracıya duyduğunuz ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Manipülasyon riskini en az seviyede tutan Blokzincir, süreçte tam kontrol sahibi olmanıza imkân tanıyor. Tüm bunların yanı sıra ilgili yapı arşivleme, doğrulama ve hata düzeltme işlemlerinde ek maliyetlerle karşılaşmanızı engelliyor.

Elsa Bilişim olarak “Yazılım ve Her Şey” sloganını dijital çözüm anlayışının merkezine yerleştiriyoruz. Bu bağlamda Blokzincir teknolojisini şirketinizin tüm süreçlerine entegre ederek kendi dijital dönüşümünüzü gerçekleştirmenize yardımcı oluyoruz.

Uzman ekibimiz ve bilişim sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimimizle Blokzincir altyapısını hizmetinize sunarak kurumsal altyapınızı güçlendiriyoruz.